วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน ยากอบ 5:13 “อธิษฐาน”

มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือ จงให้ผู้นั้นอธิษฐาน
มีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือ จงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญ

Q1 ยากอบได้ให้คำแนะนำเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์” หรือ “ความชื่นชมยินดี” อย่างไร?  (สังเกตคำหลังคำว่า “จง”)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานเผื่อเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตของคุณทั้งที่ดีและไม่ดีไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 27-29   ลูกา 13:1-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *