วันจันทร์ที่ 16 เมษายน โคโลสี 3:23 “ท่าทีในการทำงาน”

ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจ
เหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์

Q1 ในขณะที่มนุษย์ให้ความสำคัญกับ “ความสามารถ” “ความสมบูรณ์” ของคนที่จะเลือกเข้ามาทำงาน แต่เปาโลให้ความสำคัญกับ “ท่าทีในการทำงาน” มากกว่า ท่าทีนั้นคืออะไร?
Q2 คุณจะนำ “ท่าทีในการทำงาน” ไปใช้ใน “การทำงานของคุณ” และ “การเลือกคนที่จะมาทำงานร่วมกับคุณ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 30-31   ลูกา 13:23-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *