วันพุธที่ 18 เมษายน สุภาษิต 24:19-20 “อย่าริษยาคนชั่วร้าย”

เจ้าอย่ากระวนกระวายเพราะคนกระทำบาป และอย่ามีใจริษยาคนชั่วร้าย
เพราะคนชั่วไม่มีอนาคต ประทีปของคนชั่วร้ายจะถูกดับเสีย

Q1 ทำเราจึงไม่ควรที่จะ “กระวนกระวายร้อนใจ” หรือ “มีใจอิจฉาริษยา” คนที่กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายแต่ยังมีชีวิตที่ดูเหมือนว่า ดี สุขสบาย ร่ำรวย มีหน้ามีตาในสังคม? (ดู โรม12:19 ประกอบ)
Q2 “ปลายทางของคนชั่วร้าย” เป็นบทเรียนสำหรับการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: โรม 12:19 ดูก่อน ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า อย่าทำการแก้แค้น แต่จงมอบการนั้นไว้ แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญา เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 3-5        ลูกา 14:25-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *