วันเสาร์ที่ 21 เมษายน โรม 5:3-4 “ความทุกข์ยาก”

ยิ่งกว่านั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย
เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น ทำให้เกิดความอดทน
และความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้
และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจ

Q1 ทำไมเปาโลจึงหนุนใจให้เราที่เป็นคริสเตียน “ชื่นชมยินดี” ใน “ความทุกข์ยาก” ที่เกิดขึ้นในชีวิต?
Q2 พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลง “ความทุกข์ยาก” ที่คุณมี ให้กลายเป็น “ความชื่นชมยินดี” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 12-13   ลูกา 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *