วันจันทร์ที่ 23 เมษายน สดุดี 147:4-5 “ในทุกๆ เรื่อง”

พระองค์ทรงนับจำนวนดาว พระองค์ทรงตั้งชื่อมันทุกดวง
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราใหญ่ยิ่งและทรงฤทธานุภาพอุดม
ความเข้าใจของพระองค์นั้นวัดไม่ได้

Q1 คำว่า “ทรงนับจำนวนดาว” “ทรงตั้งชื่อมันทุกดวง” “พระเจ้าของเราใหญ่ยิ่ง” “ฤทธานุภาพอันอุดม” และ “ความเข้าใจวัดไม่ได้” (สติปัญญา)  ช่วยให้เราเห็นถึง “ความละเอียดอ่อน” และ “ความเอาใจใส่” ของพระเจ้าในทุกๆ รายละเอียดอย่างไร?
Q2 การที่คุณรู้ว่า พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ทรงสนใจ ห่วงใย และเอาใจใส่ชีวิตของคุณ “ในทุกๆ เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ” ช่วยให้คุณดำเนินชีวิตวันนี้อย่างมีความสุขได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 16-18   ลูกา 17:20-37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *