วันอังคารที่ 24 เมษายน 2 ทิโมธี 2:22 “คนหนุ่ม(สาว)ในพระเจ้า”

ดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม
และจงใฝ่ในทางธรรม ในความเชื่อ ความรัก
และสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์

Q1 “คนหนุ่ม (สาว) ในพระเจ้า ควรมีคุณลักษณะอย่างไร?
Q2 มี “ราคะตัณหาของคนหนุ่ม (สาว)” ในเรื่องใดบ้าง ที่ตัวคุณเองจะต้องหลีกหนี  อธิษฐานขอสติปัญญาและกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมี “ชัยชนะ” เหนือราคะตัณหาเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 19-20   ลูกา 18:1-23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *