เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 27 ธ.ค. 1 ซามูเอล 14:1-15

โดยความเชื่อโยนาธานบุตรของซาอูล และคนถืออาวุธของเขาบุกเข้าไปในค่ายฟิลิสเตีย แม้จะมีจำนวนคนน้อยกว่าก็ตาม (ดูข้อ 6 ประกอบ) การกระทำของโยนาธานสะท้อนทั้งความเชื่อ และความคิดสร้างสรรค์ คุณอาจะมีความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ดีๆ อย่ากลัวที่จะใช้มันออกมาในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า ขอเพียงคุณใช้อย่างระมัดระวัง ถูกกาลเทศะ พระเจ้าจะอวยพรอย่างแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *