เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 28 ธ.ค. 1 ซามูเอล 14:16-35

การพูดโดยไม่คิดของซาอูล ในการห้ามไม่ให้ผู้ใดทานอาหารเลยในระหว่างการรบ (ข้อ 24) นำมาซึ่งความทุกข์ยากลำบากของผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครอง จงระมัดระวังคำพูดของเรา คิดให้ดี ให้รอบครอบก่อนที่จะพูดออกไป (ดูยากอบ 3:1-2ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *