วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม ยากอบ 1:2-3 “ความทุกข์ยากลำบาก”

ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ
ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า
การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง

Q1 อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าคริสเตียนเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ยากลำบาก” โดยถือว่า “เป็นเรื่องน่ายินดี”? (สังเกตคำหลังประโยคว่า “เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า…”)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในการเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ยากลำบาก” ที่มีอยู่อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี       1 พงศ์กษัตริย์ 10-11    ลูกา 21:20-38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *