เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 30 ธ.ค. 1 ซามูเอล 15:1-16

ซาอูลเลือกที่จะโกหก ปฏิเสธ และปกปิดความผิดในการไม่เชื่อฟังพระเจ้า มากกว่าการที่จะสารภาพผิด แถมยังโกหกซ้ำซาก จนซามูเอลถึงกับพูดออกมาว่า “พอที….” (ข้อ 16) การโกหกเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชัง และผลของมันมักจะจบลงที่ความเจ็บปวดเสมอ แต่การสารภาพอย่างจริงใจ และการกลับใจอย่างแท้จริง จะนำมาซึ่งการคืนดีและการเปลี่ยนแปลงที่ดี (ดู 2 โครินธ์ 7:10 ประกอบ) ใช้เวลานี้สำรวจชีวิตและอธิษฐานกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *