วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม สุภาษิต 2:4-5 “ท่าที”

ถ้าเจ้าแสวงปัญญาดุจหาเงิน และเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้
นั่นแหละ เจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้า และพบความรู้ของพระเจ้า

Q1 คำว่า “ถ้า” “ดุจหาเงิน” และ “อย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้” สะท้อนให้เห็นถึง “ท่าที” ในการแสวงหา “สติปัญญา” จากพระเจ้า  แสวงหา “ความเข้าใจ” ในการยำเกรงพระเจ้า และแสวงหา “ความรู้” ของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 วันนี้คุณใช้ “เวลา” (24 ชั่วโมง) ที่คุณมีอยู่ในการแสวงหา “สติปัญญา” แสวงหา “ความรู้” และ “ความยำเกรง” พระเจ้ามากน้อยแค่ไหน เมื่อ “เปรียบเทียบ” กับเวลาที่คุณใช้ในเรื่องอื่นๆ การทำงาน การเรียน เล่นกีฬา เล่นเกมส์ เล่นคอมพิวเตอร์  ดูทีวี ฟังเพลง ฯลฯ   อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมี “เวลา” แสวงหาพระองค์มากขึ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 1-3  ยอห์น 10:1-23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *