วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 1 ซามูเอล 16:7 “ดี” หรือ “ไม่ดี”

แต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่า “อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา
ด้วยเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู
มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ”

Q1 คุณเคย “ตัดสิน” ใครว่า “คนนั้นดี” หรือ “คนนั้นไม่ดี” โดยดูจากรูปร่าง หน้าตาบ้างหรือไม่?
Q2 คุณคิดว่า “พระเจ้าจะยอมรับคุณ” เพราะ “รูปร่างภายนอก” (ความประพฤติ) หรือ เพราะ “จิตใจ” (ความเชื่อ) ของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 10-12    ยอห์น 11:30-57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *