วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 1 เธสะโลนิกา 5:15 “คนที่ทำไม่ดี (ทำชั่ว)”

ระวังให้ดี อย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่ว
แต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเอง และต่อคนทั้งปวงด้วย

Q1 เวลาที่มีคน “ทำไม่ดี (ทำชั่ว)” กับเรา เราควรจะตอบสนองกับคนเหล่านั้นอย่างไร? (สังเกตุคำหลังคำว่า “อย่า” และ “จง”)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้กับ “คนที่ทำไม่ดี (ทำชั่ว)” กับคุณอย่างไร? โดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในคริสตจักรพระคุณ “ที่ทำไม่ดี (ทำชั่ว)” กับคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยบ 5-7  กิจการ 8:1-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *