วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม สุภาษิต 16:3 “แผนงาน”

จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้า
และแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้

Q1 ทำไมผู้เขียนสุภาษิตจึงหนุนใจเราให้มอบ “งาน” และ “แผนงาน” ของเราไว้กับพระเจ้า? (ดู สุภาษิต 16:1 ประกอบ)
Q2 คุณมี “งาน” หรือ “แผนงาน” ที่กำลังทำอยู่ หรือกำลังวางแผนที่จะทำ แต่คุณรู้สึกกังวล กลัวว่า งานหรือแผนงานเหล่านั้นจะล้มเหลว ใช้เวลานี้อธิษฐานมอบ “งาน” และ “แผนงาน” เหล่านั้นไว้กับพระเจ้า
หมายเหตุ: สุภาษิต 16:1 “แผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์ แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้า”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 26-28   กิจการ 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *