วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2 ซามูเอล 22:32-33 “พระเยโฮวาห์”

“เพราะผู้ใดจะเป็นพระเจ้า นอกจากพระเยโฮวาห์
และผู้ใดเล่าเป็นพระศิลา นอกจากพระเจ้าของเรา
พระเจ้าƒทรงเป็นป้อมเข้มแข็งของข้าพเจ้า
และพระองค์„ทรงนำผู้ไร้ตำหนิในพระมรรคาของพระองค์

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้บอกถึง “พระลักษณะของพระเจ้า พระเยโฮวาห์” อย่างน้อย 4 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณ “มีประสบการณ์” และ “รู้จัก” กับพระเจ้าใน “พระลักษณะ” ใดมากที่สุด?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 35-36      กิจการ 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *