วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม สุภษิต 16:18 “เย่อหยิ่ง”

ความเย่อหยิ่งเดินหน้าการถูกทำลาย และจิตใจที่ยโสนำหน้าการล้ม

Q1 อะไรคือ “ผลลัพธ์” ของ “คนที่เย่อหยิ่ง” และ “คนที่มีจิตใจยโส”?
Q2 คุณมี “ความเย่อหยิ่ง” และ “จิตใจยโส” ในเรื่องใดบ้าง? อธิษฐานขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า ก่อนที่คุณจะได้รับ “ผลลัพธ์” ที่ผู้เขียนสุภาษิตได้เตือนไว้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 60-62   โรม 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *