วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม สุภาษิต 18:22 “วันแม่”

บุคคลที่พบภรรยาก็พบของดี
และได้ความโปรดปรานจากพระเจ้า

Q1 วันนี้เป็น “วันแม่” คำว่า “พบของดี” และ “ได้ความโปรดปราน” ปรากฏอยู่ในตัวของ “ภรรยา” ของคุณ หรือ “คุณแม่” ของคุณอย่างไรบ้าง?
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับ “ภรรยา” ของคุณ หรือ “คุณแม่” ของคุณ หรือหาเวลาไปเยี่ยมคุณแม่ของคุณ ถ้าท่านไม่ได้พักอาศัยอยู่กับคุณ หรือโทรไปหาท่าน เพื่อพูดคุยและอธิษฐานเผื่อท่าน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 84-86   โรม 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *