วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม โยชูวา 23:14 คำสัญญาของพระเจ้า”

บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังจะเป็นไปตามทางของโลกแล้ว
ท่านทุกคนได้ทราบในจิตในใจของท่านแล้วว่าไม่มีสักสิ่งเดียว
ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านแล้วล้มเหลวไป
สำเร็จหมดทุกอย่าง ไม่มีสักอย่างเดียวที่ล้มเหลว

Q1 โยชูวาพูดถึง “คำสัญญาของพระเจ้า” ไว้อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้มาใช้ใน “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” และ“ติดตามพระเยชูคริสต์” จนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตเหมือนกับโยชูวาได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 132-134        1 โครินธ์ 11:17-34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *