วันพุธที่ 12 กันยายน 1 ทิโมธี 4:13 “จงใฝ่ใจ”

จงใฝ่ใจในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุม
ในการเทศนาและในการสั่งสอนจนกว่าเราจะมา

Q1 คำว่า “จงใฝ่ใจ” มีความสำคัญต่อ “การอ่านพระคัมภีร์” “การเทศนา” และ “การสั่งสอน”อย่างไร?
Q2 คุณจะนำคำว่า “จงใฝ่ใจ” ไปใช้ในการเฝ้าเดี่ยว การเรียนรวีฯ และการไปนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 13-15       2 โครินธ์ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *