เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 4 ม.ค. สดุดี 124:1-8

สดุดีตอนนี้สะท้อนให้เห็นว่า ถ้าพระเจ้าไม่ทรงอยู่ฝ่ายเรา ทุกอย่างก็จะจบลงอย่างน่าเศร้า ลองทบทวนชีวิตของคุณที่ผ่านมาว่า ความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้น หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นเพราะคุณไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับพระเจ้าหรือเปล่า? ใช้เวลานี้อธิษฐาน และขอกำลังในการที่จะกลับมาอยู่ฝ่ายเดียวกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *