เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 5 ม.ค. สดุดี 125:1-5

สดุดีตอนนี้ได้บอกว่า ผู้ที่ไว้วางใจพระเจ้าก็เหมือนกับภูเขาศิโยน (ที่มั่นคง แข็งแรง)  ใช้เวลานี้คิดถึงพระพร และความมั่นคงที่คุณมีในชีวิตวันนี้ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *