เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 9 ม.ค. สดุดี 129:1-8

ผู้เขียนสดุดีบทนี้ชี้ให้เห็นถึงความจริงของชีวิตว่า ไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาในชีวิต ทุกคนต่างก็มีปัญหา ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง สั้นบ้าง ยาวบ้าง คุณคิดว่า ผู้เขียนสดุดีตอนนี้สามารถผ่านปัญหา และมีชัยชนะได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *