เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 10 ม.ค. สดุดี 130:1-8

คุณมีความฝัน หรือความหวังอะไรบ้างในชีวิต ที่คุณกำลังรอคอยสิ่งนั้นอยู่ พระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้คุณมีกำลังในการรอคอยสิ่งนั้นอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *