เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 11 ม.ค. สดุดี 131:1-3

ภาพของเด็กนอนหลับอยู่ในอ้อมอกของมารดา หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตวันนี้ ท่ามกลางสังคมที่วุ่นวาย และเต็มไปด้วยการแข่งขัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *