เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 13 ม.ค. สดุดี 133:1-3

การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างพี่น้อง เป็นสิ่งที่นำพรมาสู่ชีวิตของเรา และต่อคริสตจักรของพระเจ้า ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณมีอะไรที่ขัดแย้งกับพี่น้องหรือไม่ และสิ่งนั้นได้ปิดกั้นพรที่มาสู่ชีวิตของคุณ และคริสตจักรของเราอย่างไร? คุณจะจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *