เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 17 ม.ค. สดุดี 137:1-9

สดุดีบทนี้ได้บรรยายถึงช่วงที่อิสราเอลตกเป็น “เชลย” ในบาบิโลน ซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบาก ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณเป็น “เชลย” ในความผิดบาปด้านใดบ้าง? และต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากหรือไม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *