เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 18 ม.ค. สดุดี 138:1-8

ข้อ 6 ได้บอกกับเราว่า พระเจ้าผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุด สนใจและห่วงใยทุกคน ไม่ว่าคนนั้นจะต่ำต้อยแค่ไหนก็ตาม สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า คุณจะนำแบบอย่างที่ดีของพระเจ้า ไปใช้อย่างไรในการที่จะปฏิบัติต่อบุคคลที่คุณรู้จัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *