เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 21 ม.ค. 2 ซามูเอล 1:1-16

ถึงแม้ว่าซาอูลจะพยายามที่จะทำลายและฆ่าดาวิด ซึ่งเป็นสิ่งยากที่จะให้อภัย แต่เมื่อดาวิดรู้ว่า ซาอูลและโยนาธานเสียชีวิต ดาวิดได้ฉีกเสื้อผ้าของท่านออก (ข้อ11) เป็นการแสดงออกถึงความโศกเศร้าเสียใจ คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ดาวิดไม่ได้ถือโทษโกรธซาอูล แต่กลับเสียใจที่ซาอูลได้เสียชีวิต (ดูข้อ 14-15 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *