เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 22 ม.ค. 2 ซามูเอล 1:17-27

ความรักของดาวิด ที่มีต่อซาอูลและโยนาธาน เป็นความรักของเพื่อนที่มีต่อเพื่อน แม้ที่ผ่านมาจะมีเรื่องบาดหมางกันก็ตาม แต่ดาวิดก็ไม่ได้ถือโทษโกรธ ถ้าคุณกำลังมีปัญหาบาดหมางกับเพื่อน หรือพี่น้องในคริสตจักร คุณจะนำแบบอย่างจากดาวิดไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *