เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 23 ม.ค. 2 ซามูเอล 2:1-32

ดาวิดเริ่มต้นการเป็นกษัตริย์ด้วยการถามพระเจ้าว่า ควรจะทำหรือไม่ (ข้อ 1) ในชีวิตของคุณ คุณถามพระเจ้าบ่อยครั้งแค่ไหน เมื่อคุณต้องตัดสินใจกระทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิต?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *