เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 31 ม.ค. 2 ซามูเอล 6:11-23

ดาวิดได้ย้ายหีบของพระเจ้า (หีบพระโอวาท) อีกครั้งอย่างถูกต้อง ซึ่งนำมาซึ่งความสุขและความชื่นชมยินดีของประชาชน และดาวิดเองได้กระโดดโลดเต้นรำถวายพระเจ้า จนนางมีคาลราชธิดาของซาอูล ผู้ซึ่งเป็นภรรยาพูดประชดประชันว่า ดาวิดกระทำในสิ่งที่น่าอาย เหมือนคนถ่อยที่ได้แก้ผ้าต่อหน้าสาวใช้ของข้าราชการ แต่ดาวิดบอกว่า สิ่งที่ทำอาจจะดูไม่ดี แต่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า และพระองค์พร้อมที่จะทำสิ่งที่ต่ำต้อยกว่านี้อีก ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า สิ่งที่ดาวิดกระทำสอนคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตคริสเตียนวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *