งานฟื้นฟู 5-6 มี.ค. 2011 “การเชื่อฟัง การอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลง”

โปรดจัดเวลามาร่วมงานฟื้นฟู “การเชื่อฟัง การอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลง” เทศนาโดย อ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์
วันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 2011 เวลา 18.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 6 มี.ค. 2011 เวลา 9.30 น. และ 13.00 น. และ 14.45 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *