เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 12 ก.พ. 2 ซามูเอล 13:23-29

อับซาโลมเก็บความแค้นไว้สองปีเต็ม แล้วจึงลงมือจัดการ ด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยม ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำรวจจิตใจของคุณว่า คุณได้เก็บซ่อนความเจ็บแค้นใดไว้ เพื่อรอวันที่จะแก้แค้น หรือเปล่า? อธิษฐานขอพระเจ้าปลดปล่อยคุณจากความแค้นเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *