เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 27 ก.พ. 2 ซามูเอล 20:1-26

การกระทำของหญิงฉลาด ที่เมืองเบธมาอาคาห์ เป็นการใช้การพูดคุย ทำให้ไม่ต้องสู้รบ  หลีกเลี่ยงความเสียหายที่ต้องเกิดขึ้น ตอนนี้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างในชีวิตของคุณ คุณสามารถจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านั้น โดยการใช้การพูดคุยกันด้วยเหตุผล แทนวิธีการใช้กำลัง/การขู่เข็ญ/การบังคับ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *