เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 8 มี.ค. โคโลสี 1:24-29

เปาโลไม่เพียงแต่ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์เท่านั้น แต่ท่านจะอธิบายข้อความที่ซ่อนเร้นอยู่ให้กระจ่างแจ้ง โดยมีเป้าหมายที่พี่น้องที่โคโลสีจะเติบโตเป็น “ผู้ใหญ่ในพระคริสต์” คุณรับเชื่อมานานแค่ไหนแล้ว คุณได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรวีฯ การศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว เพื่อจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ มากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *