เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 9 มี.ค. โคโลสี 2:1-7

“จงหยั่งราก และก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ และมั่นคงอยู่ในความเชื่อ” คุณคิดว่า คุณจะต้องทำสิ่งใดบ้าง เพื่อให้ประโยคนี้เป็นจริงในชีวิตคริสเตียนของคุณ อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่ความจริงข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *