เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 13 มี.ค. โคโลสี 3:12-17

เปาโลกำลังเปรียบเทียบว่า ผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ต้องถอดทิ้งนิสัยเก่าเหมือนถอดเสื้อผ้าที่สกปรกทิ้ง และสวมนิสัยใหม่เหมือนสวมเสื้อผ้าใหม่ ลองพิจารณาดูว่า เสื้อผ้าใหม่แบบไหนที่คุณอยากจะสวมมากที่สุดจากพระคัมภีร์ตอนนี้ (สังเกตคำว่า จง…..) อธิษฐานขอพระเจ้าให้สิ่งดี ๆ เหล่านั้นเกิดผลในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *