เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 15 มี.ค. โคโลสี 4:2-9

การอธิษฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องทำประจำทุกวัน เราจำเป็นต้องขะมักเขม้นเรื่องการอธิษฐาน คุณให้ความสำคัญเรื่องการอธิษฐาน ในการดำเนินชีวิตประจำวันของคุณมากน้อยเพียงใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *