เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 21 มี.ค. เอเสเคียล 3:12-21

ใจของเอเสเคียลขมขื่น เพราะพระเจ้าได้บอกล่วงหน้าแล้วว่า คนอิสราเอลจะไม่ฟังสิ่งที่เขาบอก (เพราะเป็นชนชาติที่มักกบฏ หน้าด้าน และดื้อดึง เอเสเอียล 2:1-10) งานที่เขาได้รับมอบหมายนั้นไม่ใช่สิ่งที่ง่าย แถมยังจะถูกต่อต้านอีก บางครั้งในการดำเนินชีวิตคริสเตียน คุณอาจจะต้องทำตามสิ่งที่พระคัมภีร์สอน ซึ่งแตกต่างจากคนอื่น และอาจจะถูกต่อต้านจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า คุณยังเลือกที่จะเชื่อฟัง และทำตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการ หรือทำตามที่คนอื่นต้องการ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *