เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 22 มี.ค. เอเสเคียล 3:22-27

พระเจ้าได้ทรงกระทำให้เอเสเคียลเป็น “ยาม” หรือ “ผู้เฝ้าดูชนชาติของพระองค์” การที่พระเจ้าทรงกระทำให้เอเสเคียลเป็นใบ้ และจะพูดได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าพูดกับเขา เพื่อจะย้ำเตือนอีกครั้งถึงหน้าที่ของยามว่า ต้องทำทุกอย่างตามที่พระเจ้าบอก ในการเป็นคริสเตียนของเราหน้าที่ของยามอย่างหนึ่งก็คือ การได้บอกข่าวดีเรื่องของพระเยซูให้กับคนที่ยังไม่เชื่อ ลองคิดถึงคนที่พระเจ้าอยากให้คุณไปบอกข่าวดีนี้ อธิษฐานขอความกล้าหาญจากพระเจ้า และลงมือทำเมื่อมีโอกาสทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *