เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 23 มี.ค. เอเสเคียล 4:1-17

การแสดงออกของเอเสเคียลเป็นการพยากรณ์ถึงการล่มสลายของอิสราเอล และยูดาห์ที่จะต้องถูกทำลาย และตกเป็นเชลย ภาพการกินอาหารและใช้มูลสัตว์ในการทำอาหารเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในสภาวะสงครามที่จะมาถึง ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาจากความผิดบาปที่อิสราเอลและยูดาห์หันหลังไม่เชื่อฟังพระเจ้า ผลลัพท์ของอิสราเอล และยูดาห์ เตือนสติคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตในวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *