เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 24 มี.ค. เอเสเคียล 5:1-17

ในฐานะที่เอเสเคียลเป็นปุโรหิต การโกนผมและเครานั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม (เลวีนิติ 21:5) แต่เพื่อจะแสดงให้คนอิสราเอลเห็นว่าการพิพากษาที่จะมาถึงนั้นน่ากลัวและเกรี้ยวกราดเพียงใดพระเจ้าจึงสั่งให้เอเสเคียลทำในสิ่งที่น่าตกใจกลัว เพราะในไม่ช้าเยรูซาเล็มจะร้างเหมือนกับผมที่ถูกโกนออกคุณรู้หรือไม่ว่า พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงพระเจ้าแห่งความรักเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรง “หวงแหน” คุณด้วยเช่นกัน พระเจ้าจึงต้องตีสอนคุณ และเตือนสติคุณจนกว่า คุณจะหันหลังให้กับความผิดบาป และเดินในทางที่ถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *