เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 26 มี.ค. เอเสเคียล 7:1-27

“ดูเถิด วันนั้น ดูเถิด มาถึงแล้ว…” ในพระคัมภีร์ตอนนี้ยืนยันว่า วันพิพากษาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะมีบางคนคิดว่า ขอใช้ชีวิตวันนี้ก็พอ มีความสุขวันนี้ก็พอ ร่ำรวยวันนี้ก็พอ ไม่เห็นจะต้องสนใจว่า อะไรผิดอะไรถูก แค่ทำตามใจที่ตัวเองชอบก็พอแล้ว คุณรู้หรือไม่ว่า วันหนึ่งทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้า และพระองค์จะตัดสินตามการกระทำของทุกคน ทุกอย่างที่เราทำจะถูกนำมาตัดสิน ถ้าวันนั้นมาถึง คุณพร้อมหรือไม่ที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *