เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 27 มี.ค. เอเสเคียล 8:1-18

ไม่เพียงแต่ประชาชนอิสราเอลเท่านั้นที่หันหลังให้กับพระเจ้า แม้แต่ “ผู้ใหญ่แห่งพงศ์พันธุ์อิสราเอล” ซึ่งเป็นผู้นำ ก็หันหลังให้พระเจ้า คนที่เป็นผู้นำมีหน้าที่สอนและนำในทางที่ถูกต้อง ถ้าคุณเป็นผู้นำในคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นบทบาทของ ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา มัคนายก ครูรวีฯ ผู้นำกลุ่มเซล ผู้นำแผนกต่าง ๆ ผู้นำประชุม ทีมนมัสการ คุณรู้หรือไม่ว่า คุณมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นๆ เพราะคุณกำลังสอน กำลังนำด้วยชีวิตของคุณ ขอให้ยากอบ 3:1 ที่ว่า “ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า อย่าให้เป็นอาจารย์กันมากหลายคนเลย เพราะท่านก็รู้ว่า เราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้น จะได้รับการทรงพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่น” หนุนใจคุณในการดำเนินชีวิตในการเป็นผู้นำ และผู้สอนที่ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *