เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 1 เม.ย. เอเสเคียล 12:1-20

เอเสเคียลได้ประกาศว่าเยรูซาเล็มจะแตก แต่เชลยยูดาห์ที่บาบิโลนไม่เชื่อ เพราะเขาหวังจะได้กลับบ้านเมืองในไม่ช้า พระเจ้าจึงให้เอเสเคียลแสดงภาพเพื่อย้ำว่าพวกเขาไม่ได้กลับเยรูซาเล็มในเร็วๆนี้แน่นอน แต่ชาวกรุงเยรูซาเล็มต่างหากจะมาอยู่กับเขาที่บาบิโลน พระเจ้าใช้ให้เอเสเคียลแสดงสภาพการถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย – การเก็บข้าวของ การเจาะกำแพงเพื่อหลบหนี (ข้อ 7- 8) แต่ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เอเสเคียลพูด เพราะพระเจ้าบอกว่า พวกเขามีตาแต่ดูไม่เห็น มีหูเพื่อฟังแต่ไม่ได้ยิน (ข้อ 2) ขอให้คุณใคร่ครวญว่า มีสิ่งใดบ้างที่พระเจ้าได้สำแดงกับคุณและอยากให้คุณเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าเรื่องชีวิตส่วนตัว การรับใช้พระเจ้า และสังคม แต่คุณทำเป็นไม่เห็น ไม่ได้ยิน และไม่ยอมทำตาม? อธิษฐานขอให้คุณมีกำลังเพียงพอที่จะทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *