เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 2 เม.ย. เอเสเคียล 12:21-28

มีบางคนสงสัยและตำหนิเอเสเคียลว่า เวลาผ่านไปนานแล้วทำไมคำพยากรณ์ของเอเสเคียลไม่เป็นจริงเสียที (21-22)  แต่พระเจ้าได้ยืนยันผ่านเอเสเคียลว่า นิมิตและคำพยากรณ์นั้นใกล้จะมาถึงแล้ว ส่วนคำทำนายปลอมที่บอกว่าเชลยจะได้กลับไปเยรูซาเล็มเร็วๆ นี้ จะไม่มีอีก (24) เชลยบางคนก็ปลอบใจกันเองว่านิมิตคำพยากรณ์ของเอเสเคียลนั้นเป็นเรื่องที่ยังอีกนาน แต่พระเจ้าบอกว่าอีกไม่นาน จะมาถึงเร็วๆ นี้ (26-28) ให้คุณสำรวจว่ามี “ความผิดบาป” ใดที่พระเจ้าหนุนใจหรือเตือนให้คุณแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การทำงาน และการรับใช้ แต่คุณได้ผลัดวันประกันพรุ่ง แล้วคิดว่ายังมีเวลา เพราะยังอีกนานกว่าพระเยซูจะเสด็จมา ถ้ามีขอให้คุณอธิษฐานกลับใจใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *