เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 3 เม.ย. เอเสเคียล 13:1-23

พระคัมภีร์ตอนนี้บรรยายถึงผู้เผยพระวจนะเท็จ ไสยศาสตร์ หมอดู และคำสอนผิดมากมายที่หลอกลวงประชากรของพระเจ้าให้มีความหวังแบบลมๆ แล้งๆ  ปัจจุบันนี้มีแนวความคิดด้านวัตถุนิยม และคำสอนผิดมากมาย มีพระใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย และผู้คนมากมายหลงติดตามเพราะต้องการความหวังในชีวิต ใช้เวลานี้อธิษฐานขอให้พระเจ้าหันใจคนไทยให้หิวกระหายหาพระองค์ เหมือนกวางกระหายน้ำ และขอให้คริสเตียนไทย คริสตจักรไทย รวมทั้งตัวคุณเองตระหนักถึงความจริงในเรื่องนี้ ดำเนินชีวิตเป็นเกลือแสงสว่างของสังคม ให้ทุกคนรู้ว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นความหวังของพวกเขา”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *