เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 7 เม.ย. เอเสเคียล 16:1-34

เอเสเคียลกล่าวคำอุปมาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอลว่า ตอนอิสราเอลเริ่มต้นชนชาตินั้น ไม่มีประเทศไหนชอบหรือต้องการ เพราะพวกเขาเป็นชนชาติเลือดผสม วัฒนธรรมก็แบบผสมด้วย (1-5) แต่พระเจ้าทรงเลือกอิสราเอล และชุบเลี้ยงดูแลเขา นำออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ และทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักท่ามกลางในประชาชาติ (6-14) แต่อิสราเอลก็ยังหันหลังให้พระเจ้า ทำตัวเหมือนกับหญิงที่มีชู้ ด้วยการหันไปนมัสการพระอื่น และกระทำสิ่งที่เลวร้าย แม้กระทั่งการฆ่าลูกของตัวเอง (15-23) คุณรู้หรือไม่ว่า พระเจ้าทรงเรียกและเลือกคุณเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ เป็นลูกสาว ลูกชายของพระองค์ พระองค์ทรงรักคุณอย่างมากมาย ลองสำรวจดูว่า มีสิ่งใดบ้างไหมที่ทำให้คุณต้องหันหลังกับพระเจ้า หรือรักพระเจ้าน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การงาน เงิน ตำแหน่ง อำนาจ ค่านิยมของสังคม หรือแม้แต่ครอบครัว ถ้ามีอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณให้กลับมาที่ความรักดั้งเดิมที่คุณมีกับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *