เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 9 เม.ย. เอเสเคียล 16:59-63

ถ้าในวันนี้คุณกำลังติดอยู่ในความบาปเดิมๆ ที่เคยทำและตำหนิตัวเอง มองตัวเองว่าไร้ค่า ไม่มีทางจะหลุดจากความผิดบาปเหล่านั้นได้ วันนี้พระเจ้ากำลังบอกกับคุณว่า “เราจะลบมลทินบาปทุกสิ่งที่เจ้าได้กระทำมาแล้ว” (63) อธิษฐานขอให้พระเจ้าเพิ่มเติมความเชื่อให้กับคุณที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะที่พระเจ้าทรงประทานให้กับคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *