เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 10 เม.ย. เอเสเคียล 17:1-24

นกอินทรีย์ตัวแรก หมายถึง “บาบิโลน” ที่จะโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม และกวาดต้อนผู้คนไปเป็นเชลย ส่วนนกอินทรีย์ตัวที่สองคือ “อียิปต์” ที่กษัตริย์เศเดคียาห์ ได้ทรยศบาบิโลนหันไปหาอียิปต์เพื่อให้ช่วย ท่านได้ผิดคำสาบานต่อบาบิโลนซึ่งกระทำในพระนามของพระเจ้า (11-14) ดังนั้นจึงเท่ากับผิดคำสาบานต่อพระเจ้าด้วย (19-21) พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักษาคำพูด (24) สุดท้ายพระเจ้าก็อนุญาตให้บาบิโลนยกทัพทำลายเยรูซาเล็ม จับเศเดคียาห์เป็นเชลย และท่านตายที่บาบิโลน อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณดำเนินชีวิตในวันนี้ด้วยความระมัดระวัง เพราะคุณคือ กลิ่นหอมของพระเจ้า ขอทุกคนที่รู้จักคุณจะได้กลิ่นหอมของพระเจ้าในชีวิตของคุณ และอยากจะรู้จักพระองค์องค์นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *